Merhaba Misafir

Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Programlarına Yönelik Talebe İlişkin Bir Çözümleme

PDF

Eğitim bilimleri yüksek lisans programlarına olan bireysel eğitim talebinin ortaya çıkmasında rol oynayan değişkenleri belirlemeyi amaçlayan bu araştırma, tarama modelindedir. Bu amaçla, biri gelişmiş (Ankara Üniversitesi) diğeri gelişmekte olan (Gaziosmanpşa Üniversitesi) iki üniversitede toplam 222 yüksek lisans öğrencisi ile yürütülen araştırmanın verileri, anket aracılığıyla ve evren üzerinden toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde sınıflamalı ölçeğe girenler, frekans ve yüzde alınarak tercih nedenlerine ilişkin veriler, aritmetik ortalamaya ve standart sapmaya göre çözümlenmiştir. Ayrıca tercih nedenlerinin çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı; iki değişken üzerinden yapılan karşılaştırmalarda İlişkisiz (Bağımsız) Örneklemler t-Testi (Independent Samples t-Test), değişken sayısı ikinin üzerinde ise İlişkisiz Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way Anova) yapılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Educational Sciences: Theory & Practice
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 14
  • ISSN : 1303-0485
  • Sayı : 5
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 5790
  • Yayıncı : Codon Publications