Merhaba Misafir

Amerikalılara Amerika’da Türkçe öğretmek “Amerikan Barış Gönüllüleri örneği”

PDF

Amerikan Barış Gönüllüleri Örgütü, 1960 yılı ABD başkanlık seçimi kampanyası sırasında, Demokrat Parti’nin adayı ve Massachusetts Senatörü olan, John Fitzgerald Kennedy tarafından, üniversite gençliğine yönelik bir seçim vaadi olarak açıklanmıştır. Kennedy’nin seçimlerden başarıyla çıkmasından sonra başkanlığı döneminde faaliyete geçirdiği Barış Gönüllüleri Örgütü’nün amacı: ABD’yi diğer devletlere tanıtmak; diğer milletleri yakından tanımak; az gelişmiş ülkelere sosyal ve ekonomik kalkınmaları hususunda nitelikli işgücü temin etmek, şeklinde ifade edilmişti. Bu amaçlar doğrultusunda; Amerikan Barış Gönüllüleri gönderildikleri ülkelerin hükümetleriyle yapılmış olan protokoller doğrultusunda faaliyetler göstermişlerdir. ABD ile Türkiye Hükümetleri arasında 1962 yılında teati olunan ikili anlaşma çerçevesinde Türkiye’ye de, 1962-1970 yılları arasında toplam 1460 Amerikan Barış Gönüllüsü gönderilmiştir. Bu gönüllüler Türkiye’ye gelmeden önce ABD’de çeşitli üniversite ve kolejler bünyesinde kurulmuş olan hazırlık eğitimi kamplarına alınmışlardır. Kamplardaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin başında lisan öğretimi gelmekte idi. Bu doğrultuda, lisan öğrenimi dersi hazırlık eğitimlerinin en büyük kısmını teşkil etmiştir. Barış Gönüllüleri’nin öğretmenlerinin büyük çoğunluğu ABD’de eğitim gören yabancı üniversite öğrencilerinden oluşmakla birlikte, zaman zaman gönüllülerin gönderileceği ülkelerden getirilen üniversite öğretim elemanları da hazırlık eğitimi esnasında görev almışlardır. Bu doğrultuda, Türkiye’ye gönderilecek olanların hazırlık eğitimine alındığı kamplarda Türk eğitmenler de görev almışlardır. Türkçe öğrenimi derslerinde, gramerden başlanarak, temel kelimeler ve cümleler öğretilme yoluna gidilmiş, ardından konuşma pratikleri ile adaylar hazırlanmıştır. Derslere ilaveten, Türkçeyi pekiştirmek amacıyla gönüllülerin katılımıyla çeşitli gündelik oyunlar oynatılmış, temsiller ve hatta çeşitli tiyatro gösterimleri yaptırılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : TEKE (Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim) Dergisi
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.7884/teke.3954
  • Cilt : 6
  • ISSN : 2147-0146
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 1656-1665
  • IO Kayıt No : 57311
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi Yayınları