Merhaba Misafir

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı esnasındaki Rumeli göçünün Meclis-i Mebusan’a yansımaları ve yapılan yardımlar

PDF

Bu makale 1876’da Kanun-ı Esasi’nin ilan edilmesini müteakip açılan Meclis-i Mebusan’da yer alan mebusların 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi esnasında İstanbul’a yapılan göçü ve muhacirlerin durumunu ne şekilde gördüklerini inceler. Meclisin açıldığı 19 Mart 1877’den tatil edildiği 14 Şubat 1878’e kadar geçen sürede göçmenlerle ilgili olarak yapılan görüşmeler Osmanlı sosyal ve siyasi düşünüş tarzına ışık tutmaktadır. Mebusların hararetli tartışma ve çabaları meselenin nasıl anlaşıldığı, onların zihin dünyalarına nasıl aksettiği ve gündeme nasıl baktıkları hakkında fikir verecektir. Ayrıca mebusların mecliste bu konu hakkında yaptıkları konuşmalar söz konusu ilk meclisin çalışma anlayışı bakımından önemli ipuçları sağlar.

Yayınlandığı Kaynak : Osmanlı Araştırmaları
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 0
  • ISSN : 0255-0636
  • Sayı : 45
  • Sayfa Aralığı : 209-230
  • IO Kayıt No : 57031
  • Yayıncı : İSAM