Merhaba Misafir

“Bir zevk-i tahattur”: Sosyalist solda 27 Mayıs ve ordunun rolü üzerine değerlendirmeler

PDF

1960 sonrası dönemin anlayışı planlı ekonomi ve refah devleti anlayışının birleştiği ulusal bir kalkınma stratejisi olarak ifade edilebilir. Bu anlayışın kavramsal olarak vücut bulmuş hâli ise devletçiliktir. Bu dönemde sosyalizmle eş anlamlı hale gelen devletçilik planlı ekonomi ile milliyetçiliğin bir sentezi olarak yorumlanmıştır. Diğer bir deyişle milliyetçilik Türkiye’de, ekonomik ve toplumsal gelişmelerin etkisiyle 1960’lı yıllar habitusunu belirleyecektir. Bu habitusta gerçekleşen 27 Mayıs ve 1961 anayasası kitleselleşen siyasette bir takım yaygın eğilimleri beraberinde getirecektir. Söz konusu dönemde ideolojik angajmanı güçlü siyasal hareketler bir biçimde toplumun ve politikanın gündemine girmişlerdir. Makalede bu habitusun Türkiye sosyalist solunda yarattığı etki üzerinde 27 Mayıs ve askerî bürokrasinin sistem içerisindeki yeri bağlamında durulacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Tezkire Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 2017
  • ISSN : 1302-7875
  • Sayı : 61
  • Sayfa Aralığı : 135-164
  • IO Kayıt No : 56724
  • Yayıncı : Tezkire Yayıncılık