Merhaba Misafir

“Dönüp dolaşıp 27 Mayıs”: Sezai Karakoç’un askerî darbeler odaklı metinlerine dair

PDF

Bu yazı Türkiye’de askerî darbeleri merkeze alarak Sezai Karakoç’un kendine özgü düzyazılarını, siyaset alanına dair yorumlarını ve bilhassa Necip Fazıl’la benzerliklerini öne çıkararak değerlendirmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede Karakoç’un, Diriliş dergisinde yayımlanan hatıralarının izini sürerek askerî darbeler içerisinde 27 Mayıs’ın oluşturduğu düzenin Türk siyasal hayatındaki kalıcı etkisini merkeze alıyor. Ayrıca Karakoç üzerine yapılan çalışmaların oluşturduğu birikimi de tartışmaya açıyor. Yazarın metinlerini Türkiye gerçekliğinden ve başka pratiklerden bağımsız olarak ele alma konusundaki yatkınlıkların sınırlılıklarına işaret ediyor. Bu makale, aynı zamanda Türkiye’deki matbuat hayatındaki bazı yasaklamaların, başka bir dünya adına inisiyatif alan yazarların tavırlarına etkisini de teşhis ediyor. Yazı, Karakoç’un ağırlıklı olarak Diriliş dergisindeki metinlerinden hareketle, 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri bağlamında yazdıklarına odaklanarak bizleri Türkiye’deki siyasal alanın teşekkül etme biçimleri üzerine düşünmeye sevk ediyor.

Yayınlandığı Kaynak : Tezkire Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 2017
  • ISSN : 1302-7875
  • Sayı : 61
  • Sayfa Aralığı : 99-133
  • IO Kayıt No : 56721
  • Yayıncı : Tezkire Yayıncılık