Merhaba Misafir

“Görsel kültürün gücü” temalı proje çalışmasına yönelik öğretmen adaylarının görüşleri

PDF

Bu araştırma, sınıf öğretmeni adaylarına disiplinler arası bir yaklaşımla ilkokul programında yer alan derslerin kazanımlarını bir tema etrafında birbirleriyle nasıl ilişkilendirebileceklerine ve bir projenin nasıl yapabileceğine dair deneyim yaşamaları düşüncesiyle yapılmıştır. Ayrıca, çalışmada ele alınan proje ile mezun olduklarında farklı bölgelerde çalışma hayatına başlayacak olan öğretmen adaylarının kültürler arası iletişim ve etkileşim becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu amaçla öğrencilere “Görsel Kültürün Gücü” ana teması altında bireysel projeler hazırlatılmıştır. Çalışmanın amacı “Görsel Kültürün Gücü” teması üzerine yaptırılan proje çalışmasına yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma yaklaşımıyla ele alınan bir durum çalışması niteliği taşımaktadır. Çalışma 2014-2015 Eğitim-öğretim yılı güz dönemi boyunca Ankara Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim – Sınıf Eğitimi A.B.D. 3.sınıfına devam eden 87 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma 3.sınıfta “Matematik Öğretimi II” dersinde hafta içi birer ders (50’) ve hafta sonları gün boyunca çalışarak 14 hafta devam etmiştir. Çalışma sonunda proje ürünleri aynı fakültede gerçekleştirilen uluslararası bir sempozyum süresince (21-23 Ekim 2015) Gazi Konser Salonunda sergilenmiştir. Proje sürecinin değerlendirilmesi amacıyla öğrencilere sekiz sorudan oluşan açık uçlu görüş formu uygulanmıştır. Formlarda belirtilen görüşler nitel araştırma yaklaşımına göre ele alınmış ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Öğrenci görüşlerine göre proje süreci değerlendirildiğinde, öğrencilerin projeye yönelik daha çok olumlu düşünceler içinde oldukları söylenebilir. Öğrenciler, proje ile kendi ve farklı kültürleri araştırma, tanıma ve bilgi edinme fırsatları bulduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca proje ile tasarım yapma fırsatları bulmuşlardır. Öğrenciler süreçte; zaman, içerik, tasarım ve disiplinlerarası ilişkilendirme konularında farklı nedenlerden kaynaklı sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 14
  • ISSN : 1303-8451
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2459-1912
  • Sayfa Aralığı : 41-68
  • IO Kayıt No : 55499
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi