Merhaba Misafir

Finansal derinleşmede bankacılık sisteminin rolü

Ülkelerin finansal sisteminde kullanılan finansal araç çeşitlerinin artış göstermesi, bu finansal araçların çok fazla kullanılabilir hale gelmesini ifade eden finansal derinleşmeyle ilgili bu çalışmada Türkiye'de finansal derinleşme süreci ile bankacılık sisteminin finansal derinleşme üzerindeki rolü incelenmiştir. Bu amaçla öncelikle finansal derinleşme kavramı, finansal derinleşmenin ölçümü, Türkiye'deki oluşum süreci ve bankacılık sistemindeki yeri, sonrasında ise Türkiye ekonomisi için yapılan ekonometrik analize yer verilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise 1990-2007 yılları arasında üçer aylık zaman serileri için finansal derinleşme ölçütleri olarak ifade ettiğimiz M2P, M3P, MVDP ile KRDP değişkenlerinin durağanlığı incelenip bu değişkenlere uygulanan nedensellik testinin sonuçları açıklanmıştır. Türkiye’de finansal derinleşme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki bankacılık sistemi üzerinden değerlendirilmiş olup, derinleşmeyi sağlamada tek başına aldığı rol açıkça belirtilmiştir. Türkiye’de 1980’li yıllarda yaşanan ekonomik gelişmelerin, Türk finans sisteminde yaşanan finansal serbestleşme sürecinin finansal derinleşmeye neden olduğu söylenebilir.

Yayınlandığı Kaynak : Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 21
  • Sayı : 26
  • eISSN : 2651-396X
  • Sayfa Aralığı : 1-29
  • IO Kayıt No : 55475
  • Yayıncı : İstanbul Üniversitesi Yayınları