Merhaba Misafir

Finansal derinleşme: Türkiye’nin finansal derinliği ve panel veri analizi

PDF

2007 yılında ABD finans sektöründe yaşanan kriz kısa süre içerisinde reel sektöre de yansıyarak küresel piyasalara hızla yayılmış ve bir likidite krizine dönüşmüştür. Krizden sonra, finansal derinleşmenin ekonomik performans üzerindeki rolünün değiştiğine dair farklı yaklaşımlar iktisat yazınına konu olmuştur. Finansal derinleşme teorisinin sınanması ekonometrik model oluşturularak, panel veri analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Modelde, finansal derinleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi Türkiye dâhil, gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan on dört ülkenin 1995-2012 dönemine ait yıllık verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Genel olarak, tahmin sonucuna göre finansal sistemin derinleşmesi ve gelişmesiyle ekonomide yer alan tasarrufların yatırımlarla buluşması sonucu ekonomik büyümenin artacağı öngörüsü desteklenmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 20
  • Sayı : 25
  • eISSN : 2651-396X
  • Sayfa Aralığı : 32-54
  • IO Kayıt No : 55474
  • Yayıncı : İstanbul Üniversitesi Yayınları