Merhaba Misafir

Kamu yönetiminde tek tipçi kurumsal yapılanma sorununa kalkınma ajansları üzerinden hermenütik kuramla analiz ve çözümleme

PDF

Türkiye’de 2006 yılından itibaren kurulmaya başlayan kalkınma ajansları (KA) 2010 yılı sonu itibariyle sayıları 26 olarak AB Düzey-2 bölgelendirme sistematiğine göre kuruluşlarını tamamlamışlardır. Ancak aradan geçen birkaç yıllık süreçte bunların kuruluş felsefesinden uzaklaştıkları ve etkin işletilemedikleri gibi eleştirilerle karşılaşmışlardır. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından 2014 yılında yapılan bir incelemede 43 adet sorun alanları belirlenmiştir. Bu çalışmada tek tipikliğe çoklu disipliner ve kuramsal bir bakış açısıyla inceleme yapılabileceği ve görelilik ve görelilik teorisi çerçevesinde çözümleme yapılabileceği analizlerle gösterilmiştir. Araştırmamızda, teknik ve yönetim süreçleriyle ilgili çerçeve ve yöntemlerin görelilik teorisinden etkilendiği iddiasıyla DDK tarafından belirlenmiş sorunlardan birisi olan tek tipçi yapılanmanın COBIT-5 paydaş ihtiyaçları çerçevesinde yapılanma gerekliliğine dair hedef basamakları modelinin uygulanabilirliğinin tartışması yapılmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Yıl : 2016
  • DOI : 10.18506/anemon.258534
  • Cilt : 4
  • ISSN : 2147-7655
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2149-4622
  • Sayfa Aralığı : 13-28
  • IO Kayıt No : 53861
  • Yayıncı : Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü