Merhaba Misafir

İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin kabul ve kullanım niyetleri

PDF

Bu araştırma ilköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin bilgi ve ieltişim teknolojilerine ilişkin kabul ve kullanım niyetlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2009-2010 öğretim yılı Van il merkez ilköğretim okulları ikinci kademede görev yapan toplam 750 branş öğretmeninden elde edilen veriler üzerinden yürütülmüştür. Araştırma verileri ögretmenlerin demografik özellikleri ve Bilgi ve İletişim teknolojilerini (BİT) kabul ve kullanım niyetleri cinsiyet, kıdem yılı, branş, mezuniyet yılı, bilgisayara sahip olma durumu, bilgisayar eğitimi alma durumu, bilgisayar bilme düzeyi ve eğitim düzeyi değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin bilgisayara sahip olma ve bilgisayar eğitimi almış olma yüzdelerinin yüksek olmasına karşın BİT’i derslerinde kabul ve kullanım niyetlerine ilişkin ortalama puanlarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin bilgisayar bilme düzeylerine göre ise öğretmenlerin büyük çoğunluğunun bilgisayarı orta düzeyde bildikleri tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda öğretmenlerin BİT'i kabul ve kullanım niyetlerinin cinsiyet ve bilgisayar eğitimi almış olma durumu değişkenlerine göre farklılık gösterdiği ancak kıdem yılı, branş, mezuniyet yılı ve eğitim düzeyine göre ise bir farklılık göstermediği belirlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2012
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2146-7862
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 42-59
  • IO Kayıt No : 53677
  • Yayıncı : Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi