Merhaba Misafir

Öğretim teknolojileri derslerinin içeriğine ve işleyişine ilişkin Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin algıları

PDF

Gelişen teknoloji ile etkili öğretim modelinin, şeklinin, sunumunun ve içeriğinin değiştirilmesi gereksinimi doğmuştur. Hayatımızın her alanına giren teknolojinin, her geçen gün büyük bir hızla gelişmesi ve yaygınlaşması, öğrenci ve öğretmenlerin öğretim teknolojilerini kullanma becerilerini geliştirme niteliği ve seviyesini arttırmalarında önemli bir etken olmuştur. Bu çalışmada, grafik ve canlandırma içerikli dersleri alan öğretmen adaylarının materyal geliştirme de grafik tabanlı programların kullanımına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Yapılan çalışma kapsamında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bu dersler ile ilgili görüşlerini ölçmek adına bir ölçek geliştirilmiştir. 4 farklı bölüme uygulanan ölçeğin analizi sonucunda öğretmen adaylarının bölüm, cinsiyet ve sınıf bilgileri üzerinde anlamsal farklılıklar gözlemlenmiştir. Bilhassa 1. Sınıfta olan ve çoğunluğu kız öğrencilerden oluşan Okul Öncesi Eğitimi Bölümü öğrencileri ders içeriklerini yeterli görmelerine karşın derslerin gereksiz olduğunu belirtmişlerdir.

Yayınlandığı Kaynak : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.9779/PUJE839
  • Cilt : 2017
  • ISSN : 1301-0085
  • Sayı : 42
  • eISSN : 1309-0275
  • Sayfa Aralığı : 125-133
  • IO Kayıt No : 52482
  • Yayıncı : Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi