Merhaba Misafir

Sosyal bilgiler dersi "Bölgemizi tanıyalım" ünitesinde öğrencilerin kavramsal gelişim sürecinin incelenmesi

PDF

Alternatif bir ölçme aracı olan kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla 5. sınıf öğrencilerinin "Bölgemizi Tanıyalım" ünitesindeki program dâhilinde yer alan kavramlarla ilgili kavramsal gelişim sürecini incelemek bu çalışmanın amacıdır. Araştırma, Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde bulunan bir ortaokulun 5. sınıflarında öğrenim gören 46 öğrenciyle yapılmıştır. Çalışmada veri aracı olarak "Kelime İlişkilendirme Testi" (KİT) kullanılmıştır. Çalışmanın ön test ve son test kısımlarında ünitedeki kavramları içeren kelime ilişkilendirme testi uygulanmıştır. Öğrencilere Sosyal Bilgiler Öğretim Programı dâhilinde "Bölgemizi Tanıyalım" ünitesinde geçen on altı kavram verilmiştir. Öğrencilerin ön test sonucunda ön bilgilerinin konuyla alakasız geniş bir alana yayıldığı; kavramların geçtiği cümleleri kurmakta zorlandıkları veya kavramlarla ilgili asıl anlamlarının dışında cümleler kurdukları gözlenmiştir. Öğrencilerin kavram yanılgıları sebebiyle, farklı tipteki soruları cevaplarken güçlük çektikleri görülmüştür. Yapılan ön testle kavram farkındalığı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu araştırma sonucunda KİT'in bahsedilen amaçları gerçekleştirmek için kullanılabilecek bir ölçme- değerlendirme aracı olarak eğitim ortamlarında alternatif bir ölçme aracı olarak kullanılmasının yararlı olduğu düşünülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.9779/PUJE838
  • Cilt : 2017
  • ISSN : 1301-0085
  • Sayı : 42
  • eISSN : 1309-0275
  • Sayfa Aralığı : 109-123
  • IO Kayıt No : 52481
  • Yayıncı : Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi