Merhaba Misafir

İslam dünyasında akli hareketlerin inşasında Türklerin rolü (IX. - X. Yüzyıl)

PDF

IX. - X. yüzyıl, Abbasilerin iktidarda olduğu, İslam Dünyası’nın altın çağını yaşadığı bir dönemi içerir. Büyük bir coğrafyada birçok etnik unsurun birleşimiyle gerçekleşen bu medeniyette yükselişin âmilleri arasında ne hikmetse Türklerden fazla söz edilmez. Halbuki bu yüzyıllarda İslam dinini seçen azımsanamayacak sayıda Türklerden bir grubun, İslam Medeniyeti’nin oluşumunda, gelişiminde ve değişiminde, rasyonalist bakış ile, çok büyük katkısı olmuştur. Bu makalede, Türklerin İslam Dünyası’na getirdikleri bir anlayış değişimi olan rasyonalist bakış konusu ele alınacaktır. Ayrıca, özellikle Arap ve İslam dünyasında, Türklerin anayurdu olan Türkistan’da göçebe olarak yaşadıkları varsayımıyla, ilmî durumlarının olamayacağı konusundaki iddialara cevap verilecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 2017
  • ISSN : 0255-0644
  • Sayı : 228
  • Sayfa Aralığı : 51-62
  • IO Kayıt No : 52480
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı