Merhaba Misafir

(Marksist kuram açısından) Kapitalist düzende idare hukuku ve kuramın görüşlerinin bu hukuka yansımaları konusunda Türkiye’den bir örnek

PDF

Marksistler, klasik idare hukuku tanımlarını kabul etmedikleri gibi tanımların içerisinde geçen “hukuk” ve “devlet” kavramlarına da farklı bir anlam yüklemektedirler. Üstelik Marksistler idare hukukunun kamu hukuku içerisine girdiği görüşüne de karşı çıkarak, kamu hukuk-özel hukuk ayrımının isabetsiz olduğunu savlamışlardır. Marksistler, günümüzde kapitalizmin tekelci kapitalizm veya emperyalizm aşamasına geçtiğini, bu aşamada, “icranın” (yürütmenin) güçlendirilmesi eğilimi taşıdığını belirtmişlerdir. Marksistlere göre bu eğilim sonucu, yürütme içerisinde bütün gücün tek bir kişiye yönlendirildiği “kişisel başkanlık sistemi”ne geçilecektir. Türkiye’nin mevcut durumda geçmeye çalıştığı “partili Cumhurbaşkanı” veya “kişisel başkanlık sistemi” modeli dikkate alınırsa Marksistlerin görüşlerinin büyük isabet payı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Türkiye Barolar Birliği Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 30
  • ISSN : 1304-2408
  • Sayı : 131
  • Sayfa Aralığı : 115-178
  • IO Kayıt No : 52269
  • Yayıncı : Türkiye Barolar Birliği