Merhaba Misafir

Azerbaycan-Avrupa Birliği ilişkilerinde enerji faktörü

PDF

Stratejik enerji kaynaklarına sahip olan Azerbaycan ve özellikle Hazar Havzası, Avrupa Birliği’nin ulusal güvenlikle eş değer tuttuğu, enerji arz güvenliğinin sağlanması açısından jeopolitik kilit konuma sahip olan alternatif bir coğrafi mekandır. Bu bölge, aynı zamanda Avrupa Birliği’nin enerji ithalatı bakımından Rusya’ya olan aşırı bağımlılığının ortadan kaldırılması için alternatif taşıma güzergahı özelliğini de bulundurmaktadır. Bağımsızlığını tekrar kazandıktan sonra Azerbaycan’ın siyasi ve ekonomik ilişkilerinin geliştiridiği küresel güç merkezlerinden biri de Avrupa Birliğidir. Bağımsızlığının ilk yıllarında Azerbaycan’da siyasi ve ekonomik istikrarsızlık yaşanmaktaydı. Bu istikrarsızlığı giderilmesinde Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesine daha çok ihtiyaç duyulmuştur. Özellikle AB ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler TASİC, TRACECA, İNOGATE ve ECHO gibi programları çerçevesinde geliştirilmiştir. Azerbaycan-AB ilişkilerinin geliştirilmesinde en önemli neden Azerbaycan’ın sahip olduğu enerji kaynaklandır. Şöyle ki, AB enerji guvenliğini sağlamak için Rusya olan bağımlılığını azaltmaya ve kaynak çeşitlendirmesine gitmektedir. Bu nedenle de AB Azerbaycan ile olan enerji işbirliğine önem vermektedir. Bu çalışmanın temel amacı, Azerbaycan’ın enerji potansiyelini ortaya koyarak, bu aktörün AB’nin enerji güvenliğinin sağlanmasına etkisini araştırmaktır. Bu makalede Azerbaycan-AB ilişkilerinde enerji faktörü ve Avrupa’nın enerji güvenliğinde Azerbaycan’ın rölüne değinilmiştir. Karşılaştırma ve istatistik verilerin analizi yöntemini esas alan araştırmanın temel sonucu olarak Azerbaycan’ın AB’ye yönelik izlediği politikada enerji faktörün önemli olması, AB’nin enerji güvenliğinde de Hazar Havzası’nın enerji kaynaklarına olan ihtiyacın yüksek olması sonucuna varılmıştır

Yayınlandığı Kaynak : Akademik Bakış
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 0
  • ISSN : 1694-528X
  • Sayı : 61
  • Sayfa Aralığı : 206-215
  • IO Kayıt No : 52212
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı