Merhaba Misafir

Dünya ekonomik forumu turizm rekabetçilik raporu ışığında Türkiye turizminin rekabetçilik sorunları

PDF

Bu çalışmada Türkiye Turizminin Rekabetçiliği incelenmiş, turizm sektörüne ilişkin sorunlar ve zorluklar değerlendirilmiştir. Değerlendirmelerde 2015 yılında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından hazırlanan Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi (TTCI) Raporu temel alınmıştır. Raporda 141 ülkeye ilişkin veriler bulunmaktadır. Çalışmada ülke sayısına göre 5’li gruplandırılmış istatistiki seri oluşturulmuştur. Buna göre; 1. Grup (1-28.sırada yer almak)= Çok iyi, 2. Grup (29-57. sırada yer almak)= İyi, 3.Grup (58-86. sırada yer almak)= Orta, 4. Grup (87-115. sırada yer almak)= Kötü, 5.Grup (116-144. sırada yer almak) = Çok Kötü olarak değerlendirilmektedir. Türkiye turizmine yönelik analizler, rapordaki dört ana faktör ve bağlı 14 alt faktöre göre yapılan ülke sıralamalarda Türkiye’nin bulunmuş olduğu sıraya göre bu gruplandırılmış seri kullanılarak yapılmıştır. Buna göre bir ülkede işletmecilik faaliyetleri için gerekli genel düzenlemeleri ifade eden Çevresel Faktörler, Türkiye’de yeterli düzeyde sağlanamamaktadır. Yine Türkiye’de seyahat ve turizm sektörünü doğrudan etkileyebilen Politika ve Koşulların Etkinleştirilmesi Faktörü, turizm yatırımlarını teşvik edici bir düzeyde bulunmamaktadır. Buna karşılık Türkiye turizm sektörü rekabet gücü, gerekli Altyapı ve Kültürel Kaynaklar açısından iyi durumda olduğu söylenebilir. Bu bulgular ışığında çalışmada Türkiye Turizm Sektörü Rekabet Gücünün artırılmasına yönelik çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Akademik Bakış
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 0
  • ISSN : 1694-528X
  • Sayı : 61
  • Sayfa Aralığı : 141-166
  • IO Kayıt No : 52152
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı