Merhaba Misafir

3. ve 4. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde söz dizimi

PDF

Ders kitabı, programda yer alan hedeflere yönelik konulann işlendiği; öğrencilere bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlayan temel kaynaklardan biridir. Türkçe ders kitaplarında yer alan metinler; öğrencide estetik duygular uyandırmak, öğrencilere ana dili sevdirmek ve dil bilinci kazandırmak, dile ait kuralları benimsetmek ve bu kuralların kalıcı bir şekilde uygulanmasına yardımcı olmak, bilgi ve duygu bakımından öğrenciyi geliştirmek, ait oldukları kültüre ve değerlere karşı ilgi uyandırmak, çeşitli mesajlar vererek onları eğitmek hususlarında büyük bir önem arz etmektedir; çünkü Türkçe derslerinde, metinlerden hareket ederek temel dil becerileri (okuma, yazma, konuşma, dinleme) kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, iki farklı yayın evi (Özgün Matbaa, Engin Yayıncılık) tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından tavsiye edilen, ilköğretim 3. ve 4. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki üç ortak temaya (Birey ve Toplum, Atatürk, Değerlerimiz) ait metinleri, söz dizimi bakımından incelemektir. Doküman analizi ile yapılan bu çalışmada, 3. ve 4. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde bulunan anlamlı birimler tespit edilmiş; elde edilen veriler nitelik ve nicelik yönlerinden karşılaştırılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 19
  • ISSN : 1305-7766
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 129-141
  • IO Kayıt No : 52135
  • Yayıncı : Trakya Üniversitesi