Merhaba Misafir

"Sanat perspektifinden çevre sorunları"

PDF

Bu çalışmada doğanın ötekileştirilmesi ve yağmalanmasının insan zihnindeki olağanlığı, doğa ve kültür karşıtlığı üzerinden tartışılacaktır. Bu çerçevede günümüz çevre sorunlarına sosyo-poli- tik bir pencereden bakan ve bunu eleştirel bir bakışla yapıtlarına yansıtan sanatçılar irdelenecektir. Bu sanatçılar sadece doğada fiziksel olarak yapıt gerçekleştirmek yerine doğa-insan ilişkilerindeki problemlere kendi sanatsal dillerini kullanarak dikkat çekmekte ve toplumu bilinçlendirmek yönünde davranmaktadırlar. Buna ek olarak doğa ıslah projeleri adı altında işlerini gerçekleştiren sanatçıların, işleri yoluyla yeryüzünün belli başlı bölgelerinde zarar görmüş çevresel dengeleri yeniden kurabilme çabaları gözler önüne serilecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Anadolu Üniversitesi Sanat&Tasarım Dergisi
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2146-7692
  • Sayı : 8
  • Sayfa Aralığı : 48-60
  • IO Kayıt No : 49697
  • Yayıncı : Anadolu Üniversitesi