Merhaba Misafir

"Dünya üzerindeki kültürel varlıkların turizme ve ekonomiye katkısı"

PDF

İnsan elinden düşüncesinin bir sonucu olarak üretilmiş olan her şey kültür varlığı olarak kabul edilmektedir. Tarihsel ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip olan bu değerler, bir taraftan entelektüel diğer taraftan da ekonomik açıdan önem taşımaktadırlar. Taşımış olduğu entelektüel değer; onların, hiçbir kazanç getirisi olmadan insanlığa ait korunması gereken bir varlık olmalarıdır. Bu yönüyle bu varlıkların korunması tamamen maddi beklentilerin ötesinde bir önem taşımaktadır. Kültür varlıklarının taşımış olduğu ekonomik değer ise; onların, sağlamış oldukları kazançla alakalıdır. Özellikle son yıllarda dünya turizminde yaşanan gelişmeler bu eserlerin önemli miktarda gelir getiren birer meta haline dönüşmelerine neden olmuştur. Yapılan bu çalışmada kültür varlıklarını korumanın gerekliliği, turizmden dolayı sağlamış oldukları ekonomik katkı boyutuyla ele alınmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Anadolu Üniversitesi Sanat&Tasarım Dergisi
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2146-7692
  • Sayı : 9
  • Sayfa Aralığı : 48-70
  • IO Kayıt No : 49676
  • Yayıncı : Anadolu Üniversitesi