Merhaba Misafir

AB-28 ülkelerinde teknoloji ve ekonomik büyüme ilişkisinin teknoloji-sermaye (AK) modeliyle incelenmesi

PDF

Bu çalışma, teknoloji ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi AK içsel büyüme modeli çerçevesinde AB-28 ülkeleri için ve 1990-2014 yıllarına ilişkin olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Teknoloji değişkeni yerine internet kullanıcı sayısı ve bilimsel ve teknik makale sayısı vekil değişken olarak kullanılmıştır. Uygulamada panel birim-kök, eşbütünleşme, Granger nedensellik yaklaşımı ve vektör hata düzeltme modelinden yararlanılmıştır. Nedensellik ilişkisi tüm örneklem ve her bir ülke için tek tek olmak üzere kısa ve uzun dönem için incelenmiştir. Uygulama sonuçları; AB-28 ülkelerinde brüt sermaye oluşumu ve internet kullanıcı sayısından ekonomik büyümeye doğru kısa dönemde pozitif nedensellik ilişkisi olduğunu, uzun dönemde ise nedensellik ilişkisi bulunmadığını göstermiştir. Ülke bazında ise Kıbrıs, Danimarka, Litvanya, Letonya, Estonya, Slovenya, Malta, Lüksemburg, İsveç ve Polonya’nın hem kısa hem de uzun dönemde, İsveç’in ise sadece uzun dönemde makale sayısı ve internet kullanıcı sayısından ekonomik büyümeye doğru pozitif yönlü nedensellik ilişkisi taşıdığı görülmüştür. AB-28 ülkelerinde, internet kullanımı ve bilimsel yayını teşvik edici politikalar büyümeyi destekleyecektir.

Yayınlandığı Kaynak : İşletme Araştırmaları Dergisi