Merhaba Misafir

Dünyada Ve Türkiye’de 2013 Yılı Yolsuzluk Derecelerinin Karşılaştırılması Ve Değerlendirilmesi

PDF

Yolsuzluk olgusu, günümüzde birçok ülkenin karşı karşıya kaldığı önemli bir sorundur. Bazı ülkeler yolsuzlukla mücadele etmekte başarılı olmasına rağmen, özellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler yolsuzluk endeksi sıralamasında oldukça geride kalmışlardır. Bu nedenle yolsuzlukla mücadele yöntemlerinin iyi belirlenerek etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Yolsuzluk; ekonomik, sosyal, siyasal ve yönetsel birçok etkene bağlı olarak ortaya çıkmakta ve ülkelerin farklı özellikleri nedeniyle yolsuzluk dereceleri ülkeden ülkeye farklılaşmaktadır. Bu çalışmada, yolsuzluğa neden olan etkenler incelendikten sonra, dünyada ve Türkiye’de yolsuzluk dereceleri karşılaştırılarak analiz edilecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Leges Mali Hukuk Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2148-4481
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 4843
  • Yayıncı : Leges Yazılım Ticaret Limited Şirketi