Merhaba Misafir

Sosyal medya pazarlamasından elde edilen faydaların tüketici marka bağlılığına etkisi üzerine bir araştırma

PDF

Sosyal medyanın bireyler arasında sağladığı hızlı ve etkili iletişim, işletmelerin dikkatinin bu alana yönelmesine neden olmaktadır. Bu yeni iletişim mecrası, işletmelerin pazarlama faliyetlerini gözden geçirmesini gerektirmektedir. Çünkü sosyal medya, işletmelere hedef pazarına ulaşma kolaylığı sağlamakta bu durum ise tüketici istek ve beklentilerini daha hızlı öğrenme ve karşılama yeteneği kazandırmaktadır. Bu çalışma sosyal medya pazarlamasının sağladığı faydaların, tüketici marka bağlılığına üzerine etkisini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 385 yerli turist üzerinde anket uygulanmış ve sonuçlar SPSS 23 ve LISREL 9.1 programları ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre fonksiyonel, sosyal ve maddi faydaları etkilediği hedonik ve psikolojik faydalarını ise etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca topluluk katılımı ile marka güveninin marka bağlılığı üzerinde etkisi olduğu görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 30
  • ISSN : 1300-4646
  • Sayı : 4
  • Sayfa Aralığı : 885-906
  • IO Kayıt No : 48297
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi Yayınları