Merhaba Misafir

15. Yüzyılda Niğde’de eğitim-öğretim kurumları ve ilmi faaliyetler

PDF

Niğde şehrinin Selçuklu Hâkimiyetini takiben gelişmeye başladığı görülmektedir. Şehri oluşturan ilk surların ve günümüze ulaşan en eski eserlerin Selçuklu Dönemine ait olduğu bilinmektedir. Selçuklular devrinde gelişmeye başlayan şehrin eğitim öğretim kurumları açısından da gelişimi bu dönemle birlikte yükselmeye başlamıştır. Niğde şehrinde Selçuklu hâkimiyetini takiben İlhanlı, Eretna ve Karamano- ğulları Devletleri hüküm sürmüştür. Çalışma konumuzu oluşturan 15. Yüzyılda ise şehir hâkimiyetinde uzun müddet Karamanoğulları ve yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı hâkimiyeti söz konusudur. Çalışmada Selçuklularda itibaren 15. Yüzyılın sonuna kadar geçen sürede Niğde’de eğitim-öğretim kurumları ve ilmi faaliyetler değerlendirilecektir.

Yayınlandığı Kaynak : 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2147-0928
  • Sayı : 14
  • Sayfa Aralığı : 75-85
  • IO Kayıt No : 48266
  • Yayıncı : Türk Eğitim-Sen