Merhaba Misafir

Sultan II. Abdülhamid’in eğitim politikalarının mali bir veçhesi: Evkâf-I Münderisenin maarife terki

PDF

Osmanlı kültür ve medeniyetinde önemli bir yeri olan vakıflar sosyo-ekonomik hayatın en önemli düzenleyici unsuruydu. XIX. yüzyılın değişen şartları içinde vakıf kurumunda kimi düzensizlikler meydana gelmişti. Yüzyılın sonlarına doğru mühim bir finansman kaynağı olan vakıflardan, zaman içerisinde işlevini kaybederek birilerinin haksız kazanç kapısı hâline gelmiş olanları devlet tarafından münderis sınıfında değerlendirilmiş ve eğitim gibi önemli bir alana terk ve tahsis edilmişti. Bu çalışmada bu tahsis hadisesi; tarihi süreç, resmi kayıtlar ve örnekleriyle ele alınacaktır. Sürecin özellikleri, sıkıntıları, aktörleri ve sonuçları keza arşiv belgelerinin ışığında incelenecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2016
  • DOI : 10.14222/Turkiyat1569
  • Cilt : 0
  • ISSN : 1300-9052
  • Sayı : 57
  • Sayfa Aralığı : 1839-1867
  • IO Kayıt No : 47773
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi Yayınları