Merhaba Misafir

Site ve apartman yönetimi ile işhanı ve alışveriş merkezi (a.v.m) yönetimlerinin çalıştırdıkları personele ödedikleri ücretin vergilendirme sorunu

PDF

Site, işhanı ve apartman yönetimi ile alışveriş merkezlerinin ve çalışanlarının vergi sorumluluğu bu tür yerlerdeki yönetimlerin, çalıştırdıkları personelin ücretlerinden tevkifat yapılıp yapılmaması ile ilgili tartışmalar zamanımızda çoğalmış ve henüz sonuca ulaşmış değildir. Konu özelgelerle çözülmeye çalışılmış ancak, özelgeler de olayı çözememiş ve özelgelerin çoğunluğu aynı Başkanlıktan verilmiş ve daha önce verilmiş bulunan Danıştay kararlarının tam zıttı şeklinde olup, tevkifatla ilgili 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.ncü maddesinde sayılanlar arasında bu yönetimler sayılmamış olmasına rağmen özelgelerin bir çoğunda bu yönetimler için tevkifat sorumluluğu bulunduğu ifade edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Vergi Sorunları Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 40
  • ISSN : 1300-8951
  • Sayı : 342
  • Sayfa Aralığı : 9-21
  • IO Kayıt No : 47657
  • Yayıncı : Gelirler Kontrolörleri Derneği