Merhaba Misafir

Ahmed-i Yesevî’de İlâhî Așk

PDF

Türk tasavvuf düşüncesinin öncüsü Pîr-i Türkistân Hoca Ahmed-i Yesevî, kendi mensubu bulunduğu tasavvufî gelenekteki aşk edebiyatının bütün unsurlarını Dîvân-ı Hikmet’ine büyük bir ustalıkla yansıtmıştır. Dîvân-ı Hikmet’in en birincil teması aşktır, denebilir. Gerek klasik edebiyattaki muhabbet ve aşk dengesini gözetmesi, gerek vuslat-ı ilâhîyi gerçekleştirebilmek için âbid ve zâhid tipinin temsil ettiği akıl yolu ile ârif âşık tipinin temsilciliğini yaptığı aşk yolunu savunmadaki aşk yönündeki tercihi, onun tam bir aşk adamı olduğunu göstermektedir. Başta kendi kişisel aşk tecrübesinden başlayarak o, aşkın bütün çeşitlerini ve boyutlarını, aşkın ve âşıkın bu dünyadaki ve âhiretteki bütün hâllerini çok canlı sahneler hâlinde hikmetlerinde anlatmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Diyanet İlmi Dergi
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 52
  • ISSN : 1300-8498
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1300-8498
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 47242
  • Yayıncı : Diyanet İşleri Başlanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü