Merhaba Misafir

Vergi Kaçakçılığı Suçu Bakımından 'Diğer Kayıt Ortamı' Kavramı

PDF

Suç, isnat kabiliyetine sahip bir kişinin kusurlu iradesinin icrai ve ihmali bir hareketin meydana getirdiği, kanunda yazılı tipe uygun, hukuka aykırı ve yaptırım olarak cezanın uygulanmasını gerektiren eylemdir. Vergi suçu ise, vergi mükellef ve sorumlularıyla bunlarla hukuki ilişkide bulunan üçüncü kişilerin kanunda tipi gösterilen davranış biçimiyle vergi kanunlarının hükümlerini ihlal etmeleridir. Vergi suçları, vergi kanunlarına aykırı davranışın sonucuna göre, idari vergi suçları ve kamusal vergi suçları olarak ikiye ayrılır3. İdari vergi suçları, vergi ziyaına sebep olan ya da idari denetimi zorlaştıran vergi kanunlarına aykırı eylemlerden kaynaklanır; kamusal vergi suçları ise ceza hukuku anlamında suçtur, kamu düzenini bozucu niteliktedir. Vergi Usul Kanunu’nda, vergi idaresi tarafından kesilmesi veya ceza mahkemelerince hükmolunması öngörülen vergi cezalarının amacı, vergi kanunlarına aykırı davranmaya eğilimli vergi mükellefleri ve diğer idare edilenler üzerinde caydırıcı etki yaparak, vergi alacağının zamanında ve en az kayıpla tahsilinin sağlanmasıdır. Cezaların caydırıcı etkisi vergi yasalarında açıkça görülür.

Yayınlandığı Kaynak : Leges Mali Hukuk Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2148-4481
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 4710
  • Yayıncı : Leges Yazılım Ticaret Limited Şirketi