Merhaba Misafir

Ankara Ticaret Borsası Kesimhanesi’ne Yapılan Kasaplık Hayvan Nakillerinde Bazı Koşulların Hayvan Refahı Bakımından İncelenmesi

PDF

Bu çalışma, Ankara Ticaret Borsası Kesimhane’sine yapılan büyükbaş ve küçükbaş hayvan nakillerinde bazı koşulların hayvan refahı bakımından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Ağustos - Ekim 2006 tarihleri arasında yürütülmüştür. Çalışmanın verileri, kasaplık 3719 sığır ve 17896 kuzudan alınmıştır. Sığırlarda 100 kg canlı ağırlık için nakil araçlarında ortalama 0.242 m2 alan tespit edilmiştir. Sığırların canlı ağırlığına göre olması gereken alanlar FAWC Eşitliği, Randall Eşitliği ve AB düzenlemelerine göre sırasıyla 0.291, 0.267 ve 0.269 m2 bulunmuş ve bu değerler ile tespit edilen ortalama arasındaki farklılıklar önemli (p<0.001) olmuştur. Kuzularda 100 kg canlı ağırlık için nakil araçlarında ortalama 0.437 m2 alan tespit edilmiştir. Kuzuların canlı ağırlığına göre olması gereken alanlar FAWC Eşitliği, Randall Eşitliği, Buchenauer Eşitliği ve AB düzenlemelerine göre sırasıyla 0.610, 0.602, 0.727 ve 0.608 m2 bulunmuş ve bu değerler ile tespit edilen ortalama arasındaki farklılıklar önemli (p<0.001) bulunmuştur. Ortalama nakil süresi ve mesafesi sığırların naklinde 1.85 saat ve 92.33 km, kuzuların naklinde 1.91 saat ve 74.05 km olarak belirlenmiştir. Sığırların ve kuzuların boşaltılmasında kullanılan rampanın açısı 9 derece olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak, kasaplık sığır ve kuzuların naklinde, yükleme yoğunluğunun genellikle fazla olduğu, refahla ilgili olarak nakil süresi ve mesafesi ile cinsiyete göre ayrı taşıma, boşaltma rampasının açısı gibi diğer bazı kriterlerin ise uygun olduğu görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2008
  • DOI : 10.1501/Vetfak_0000000285
  • Cilt : 55
  • ISSN : 1300-0861
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1308-2817
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 46733
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi