Merhaba Misafir

Bağımlı Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Sayısının İşletmenin Finansal Performansına Etkisi

PDF

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), SPK’ya bağlı Anonim şirketler için “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin” (Seri:IV, No:56) 30 Aralık 2011 tarihinde resmi gazetede bir tebliğ yayımlanmıştır. Bu tebliğ ile SPK, borsada faaliyet gösteren tüm şirketlerin yönetim kurulunda bağımlı (icracı) üyelerin yanında, bağımsız (icracı olmayan) üyelerinde bulunması zorunluluğunu getirmiştir. Bu zorunluluk aslında işletmelerde hesap verilebilirlik, politika ve strateji belirleme, menfaat sahiplerinin haklarının korunması, şeffaflık ve objektifliği sağlamak açısından borsa şirketleri için oldukça önemli bir gelişme olduğunu söylemek mümkündür. Burada bahsedilen bağımsız üye, şirketle organik bir bağı ve icra yetkisi olmayan, dışarıdan atanan ve hiçbir baskı altında kalmadan görevini tam bağımsız bir şekilde yapabilme yetkisine sahip kişidir. Borsa şirketlerine gelen bu zorunluluk ile birlikte bizde bu çalışmada, 2012-2014 yılları arasında Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören ve verileri süreklilik arz eden 140 imalat sanayi işletmesinin üç yıllık verilerini kullanarak, bağımlı ve bağımsız üye sayısının işletmenin finansal performansına olan etkisini geleneksel ve modern tabanlı çeşitli performans ölçütleri kullanarak analiz etmek istedik.

Yayınlandığı Kaynak : Akademik Bakış
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 0
  • ISSN : 1694-528X
  • Sayı : 58
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 46255
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı