Merhaba Misafir

İttihat Ve Terakki’yle Vücuda Gelen Bir Kolektif Seri Katilin Portresi

PDF

Bu çalışmada, Osmanlı devletinin son on yıllarında devlet alanının geçirdiği çok yönlü dönüşümlere binaen ortaya çıkan bir kolektif seri katilin portresini resmetmeyi deneyeceğiz. Kolektif seri katil derken, bireykatillerin biyografilerine indirgenemeyecek bir soyutlamadan, fakat aynı zamanda sokaklarla kitaplar arası bir yerde varlığını sezdiğimiz, tanıdığımız bir “şey”den söz etmekteyiz. Arkasında aşikâr bir desen bırakmayan bir seri katilin icraatlarını nasıl oluyor da üzerine konuşmaya bile gerek duymadan, görür görmez tanıyoruz? “O” olduğunu nasıl biliyoruz? Michael Mann (2005: 8), “cinaî etnik temizlik”in faili olarak üç temel mücrimlik biçimi tanımlar: (a) Parti-devletleri çalıştıran radikal seçkinler; (b) Paramiliter şiddeti teşkil eden militan çeteleri; (c) Çoğunluk nüfusun desteği değilse de belirli bir kitle desteği tedarik eden hazır kıtalar. Bu kolektif cürümü çoğunluk nüfus açısından aşikâr kılan şey, öncelikle paramiliter çetelerden ve hazır kıtalardan geniş topluma doğru dalga dalga yayılır; demos’u içten içe kemirip çözen ve dönüştüren türden bir sessiz duygudur bu. “Sınıfsalvâri duyguların yakalanıp etnik milliyetçiliğe sevk edilmesiyle” (Mann, 2005: 5) doğan etnik husumet, iştahla yahut gönülsüzce içine girilmiş bir suç ortaklığı biçiminde bedenselleşir, anonimleşir ve gitgide günübirlikleşir. Zaten tam da bu yüzden “o”nu görür görmez tanımaktayızdır.

Yayınlandığı Kaynak : Düşünen Siyaset
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 2016
  • ISSN : 1302-1419
  • Sayı : 32
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 46220
  • Yayıncı : Lotus Yayın Grubu