Merhaba Misafir

Bir İktidar Pratiği Olarak Militarizm

PDF

Modern çağın “ideolojisi” olarak militarizm, askeri değer, norm, kural, bakış açısı, pratik, yaklaşım ya da düşünme biçimlerinin ‘yüceltilerek’ gündelik yaşamın pek çok alanına sirayet etmesini ve bu yolla toplumsal ve politik yapının biçimlendirilmesini hedefleyen bir “zihniyettir” (Belge, 2012: 125, 147-150; Altınay, 2009: 144; Altınay, 2005: 352). Bu nedenle yalnızca savaş, şiddet ve askeri yapıların yüceltilmesi anlamlarını içermekle kalmaz, cinsiyetçilikten milliyetçi ideolojik söyleme kadar pek çok ayrımcılık biçimiyle iç içe geçmiştir. Militarist zihniyet, şekillendirdiği sivil yaşamı “ikincil bir konuma” gerilettiği gibi, yurttaşlar arasında da “hiyerarşik bir ilişki” (Altınay, 2003) geliştirir. Hiyerarşik ilişkide ast konumunda yer alan birey, emir-komuta zincirinde hareket eden, “can veren, kan döken”, öldürmeyi meşru, ölmeyi “kutsal” addeden, kendisini gerektiğinde “feda eden” (Altınay, 2009: 144, 160), yurttaşlık görevlerini bireysel haklarının önüne yerleştiren, sorgulama yetisini büyük ölçüde terk etmiş bir varlıktır. Bu birey “kolektif şiddeti ve şiddet araçlarına başvurmayı kategorik olarak reddetmeyen her türlü düşünce geleneğine ve eyleme eklemlenebilir” (Öztan, 2014: 7).

Yayınlandığı Kaynak : Düşünen Siyaset
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 2016
  • ISSN : 1302-1419
  • Sayı : 32
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 46219
  • Yayıncı : Lotus Yayın Grubu