Merhaba Misafir

Biyopolitik Bir Paradigma Olarak "1915" Çıplak Hayatın Üretimi Ve Kamp Pratikleri Hakkında Bir Deneme

PDF

Modern devlet pratiğinde egemenin karşısında mutlak bir güç olarak beliren yaşam hakkı, nasıl hak olmaktan çıkar? Bu pratiği çevreleyen hukuk nosyonunun dışına nasıl taşar ve bu hakkın sonlandırılması nasıl meşrulaştırılır? İnsan yaşamının, kurban edilmesinin yasaklanarak sonlandırılması ve bunun cezaya tabi olmaması; aynı zamanda sonlandırılan bu yaşamın kutsanması hangi durumda mümkündür? Bu sorulara, ‘istisna hali’ olarak cevap veren Agamben, antik Roma hukukunda bulunan kendi deyimiyle ‘muğlak bir figürü’ yardıma çağırmaktadır: ‘’Homo Sacer’’ (Kutsal İnsan). Kavram, Carl Schmitt’in kavramsal yaklaşımında yer alan, egemenin yasayı askıya alma hakkının icrası ile hukuku, hukuk ile ortadan kaldırma halinin -istisna halinin- var olduğu durumda ortaya çıkan ve yasallaştırılan, dolayısıyla ceza gerektirmeyen öldürme edimine denk düşmektedir. Agamben, magnum opusu Kutsal İnsan, Egemen İktidar ve Çıplak Hayat isimli kitabında, bu kavramı değerlendirirken modernliğin nomosu olarak ele aldığı kampın, Hannah Arendt’in toplama kampları ile ilgili yaklaşımlarından da beslenerek hayatın hukuki formlarından soyundurulup çıplaklaştırıldığı ve bu suretle siyasal alanın içine sokularak yeniden üretildiği her yerde görünür olduğunu vurgulamaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Düşünen Siyaset
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 2016
  • ISSN : 1302-1419
  • Sayı : 32
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 46218
  • Yayıncı : Lotus Yayın Grubu