Merhaba Misafir

İstisna Ve Ayrım: İstisna Halinin Topolojik Yapısı Üzerine

PDF

Yönetimsel makinenin tözü yoktur. O tam da bir töze dayalı olduğu varsayılan 16.yy’ın aşkın egemenlik düşüncesine ait hukuki iktidar tipinin merkezi paradoksu ile insan davranışının doğrudan kendisine yönelmiş ve basit bir icra erkinden çok daha fazlası olan “yönetim”in birbirleriyle karşılaştıkları belirsiz boşluğa yerleşir. Makine, şeylerin kuralsızca birlikte oluşu ile zamanın ve mekanın hukuksal düzenlemeye tabi tutuluşunun bütünleştiği o çok boyutlu boşlukta yaşamın sınır-figürünü üretir. Yaşam hukukun ne içinde ne de dışındadır; sınır ise tam da bu nedenle (yani içeri ile dışarı arasındaki ayrımı belirsizleştirdiği için) egemenin mekanını oluşturan o istisnai eşiği temsil eder. Dolayısıyla egemen, yaşamın hukuka dahil edildiği o ilk andan beri bu ikisi arasındaki ilişkinin sınır-figürü olarak karşımıza çıkar -üzerindeki büyülü örtü ise ancak egemen istisnanın (exceptio) kendi içinde yaşattığı sınırlar ve ayrımlar takip edildiğinde kaldırılabilir. Bu makalede istisna hali, Giorgio Agamben’in düşüncesindeki kimi patikalar takip edilerek, tam da exceptio’nun Roma hukukundaki özgün anlamıdoğrultusunda, yukarıda sözü edilen iki rasyonalite arasındaki karşıtlığı gösteren ve fakat aynı zamanda ortadan kaldıran şey; bir başka deyişle, politik teolojinin ekonomik teoloji lehine geriye çekildiği karşıtlığın sürekli gerilimini bünyesinde taşıyan kalıcı bir moment, iki kutuplu yönetimsel makinenin bir paradigmatik formu ve işleyiş biçimi olarak ele alınacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Düşünen Siyaset
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 2016
  • ISSN : 1302-1419
  • Sayı : 32
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 46216
  • Yayıncı : Lotus Yayın Grubu