Merhaba Misafir

Şiddetin Üç Hali: Devlet, Düzen, Yurttaş

PDF

Bu çalışma devlet, düzen ve yurttaş gibi siyaset biliminin temel kavramlarını içeren bir tartışmayı şiddet olgusu üzerinden açıklamayı amaçlamaktadır. Şiddete ilişkin bu tür çalışmalar genel olarak iki hat üzerinden ilerlemektedir: Bu hatlardan ilki Marksist ve Neo-Marxist (A. Gramsci, N. Poulantzas, B. Jessop) yaklaşımlar tarafından devlet ve şiddet arasında var olan ilişkinin bütünleyici bir ilişki oluşturduğuna ve bunun hegemonya mücadelesinin bir parçası olduğuna ilişkin analizlerden oluşur. Konuya ilişkin diğer yaklaşım ise Weberci ve Neo-Weberci (M. Mann, C. Tilly) hat üzerinden ilerleyen ve devletin şiddet aygıtının nasıl oluştuğu, tarihsel gelişiminin evrimi ve sınıfsal olduğu kadar sınıf-dışı ilişkilerin şiddetin örgütlenmesi üzerindeki etkisini açıklamayı hedefleyen çalışmalardır. Diğer taraftan Hobbes ve Schmitt, Arendt, Agamben gibi siyaset felsefesi içerisinde önemli tartışmalar yapan düşünürlerin varlığı devlet, iktidar, egemenlik ve şiddet konusunu farklı bağlamlar etrafında düşünmeyi mümkün hale getirmektedir. Bu yaklaşımların oluşturdukları temel çerçevelerin farklı problematiklerden hareket ettiklerini akılda tutarak; şiddetin devlet, yurttaş ve düzen oluşturucu rolüne ve egemenin şiddetle ilişkisine odaklanmak çalışmanın başlıca amacıdır. Hobbes ünlü eseri Leviathan’da, devleti, Kitab-ı Mukaddes’te gücüyle örnek verilen bir deniz canavarına, livyatana benzetir. Eşsiz bir güce sahip olan bu yaratık aynı zamanda korkusuzdur. “Kendini büyük gören her varlığı” küçümseyecek kadar yüce ve gurur sahibi olanların kralı olacak kadar gururlanmaya hakkı olandır.

Yayınlandığı Kaynak : Düşünen Siyaset
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 2016
  • ISSN : 1302-1419
  • Sayı : 32
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 46212
  • Yayıncı : Lotus Yayın Grubu