Merhaba Misafir

Devletin Bilinçdışı Yaşamı: Psiko-Antropolojik Bir Okuma Denemesi

PDF

Devlet kavramı üzerine geliştirilmiş literatür çoğunlukla devleti topluma dışsal ve kendine özgü bir mekaniğe sahip entite olarak kavramıştır. Gerek Marksist kuram, gerekse liberal kuram devleti toplumdan farklılaşmış ve kendi gerçekliği içerisinde bir sorunsal nesnesi olarak ele almıştır. Marksist kuram devleti sınıf eşitsizliğinin bir bileşeni olarak ele almış ve devlet bu analiz içerisinde egemen sınıf yaklaşımının siyasal biçimi olarak kavranmıştır. Liberal kuramda ise devlet, Marksist kuramdan farklı olarak, daha edilgen ve belirlenmiş bir pozisyonda görülmüştür. Liberal kuram, devleti, doğal haklara sahip bireylerin oluşturduğu sivil toplum ideası çerçevesinde ele almıştır. Bu kuramsal perspektif içerisinde devlet, olabildiğince bireysel yaşamdan izole edilerek siyasallığın kısıtlanmış veçhesini simgeler halde kurgulanmıştır. Tüm bu kuramsal yaklaşımlara bir de Weber’ci formülasyon olan, devleti “rasyonalist bürokratik örgütlenme” biçimi olarak kavrayan görüşü eklenebilir. Her kuramın bir dizi farklılaşmış ve çeşitlenmiş teorik içeriği olmakla beraber, aralarında temel bir ortaklık vardır. Devlet, bu kuramsal ortaklık içerisinde, kendi iç tutarlılığı ve örgütlenme kapasitesi olan ve bu farklılaşmışlığı içerisinde toplumla belirli bir mesafeye sahip yabancılaşmış bir entite olarak ele alınmış ve teorize edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Düşünen Siyaset
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 2016
  • ISSN : 1302-1419
  • Sayı : 32
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 46209
  • Yayıncı : Lotus Yayın Grubu