Merhaba Misafir

Rousseau’nun Savaş Hukuku Teorisinin Savaş Düşüncesine Katkısı

PDF

Rousseau'nun savaş kavrayışı niçin önemlidir? Rousseau'nun savaş üzerine fikirlerinin 17-18. yüzyıl felsefe tarihi tartışmaları dışında güncel anlamı nedir? Hiç şüphesiz bu iki soru geniş bağlamlara göndermeler yapmaktadır. Mevcut sorular filozofun politik düşüncesiyle ilintisi bağlamında değer kazanacaktır. Ancak bu metinde daha da ön plana çıkarılmaya çalışılacak olan husus, olası bir savaş hukuku ve kavrayışı açısından Rousseau'nun sunduklarıdır. Bir başka deyişle Rousseau'nun savaşın ne zaman ve hangi koşullarda savaş olarak adlandırılabileceğine dair sunduğu tanımlar değerlendirilecektir. Herhangi bir politik felsefenin sınır durumlarla olan ilişkisi onun düzeni tanımlama tarzlarına dair yol göstericidir. Savaş bu haliyle bir politik düzenin aslında ne olduğuna dair belirlenimleri içermektedir. Bu çerçevede Rousseau’nun savaş hukuku üzerine önermeleri özel bir ilgiyi hak etmektedir. Metin çerçevesinde Rousseau’nun bir sınır-durum olarak savaşla ilgi düzeyleri saptanarak ortaya çıkarılacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Düşünen Siyaset
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 2016
  • ISSN : 1302-1419
  • Sayı : 32
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 46207
  • Yayıncı : Lotus Yayın Grubu