Merhaba Misafir

Fransız Devrimi’nde Şiddet Ve Devlet

PDF

Fransız Devriminin Fransa’dan başlayarak önce Avrupa’yı, ardından da dünyanın geriye kalanını köklü bir şekilde değiştirdiğine dair iddia siyaset yazınında oldukça popülerdir. Makale içerisinde daha ayrıntılı bir içerikle ele aldığımız üzere bu teze ciddi itirazlar da yapılmıştır. Bu bağlamda Devrim’i geçmişten bir kopuş gibi değil, geçmişi geleceğe aktaran siyasal ve tarihsel bir itiş olarak da görmek mümkündür. İster sürekliliği isterse devamlılığı vurgulayalım, her halükarda Devrim bir takım özgünlüklere sahiptir. Özellikle şiddeti ahlaki yenilenmenin enstrümanı haline getirecek olan terör dönemi ile terör aracılığıyla toplumu nesneleştiren Jakoben hizip oldukça önemlidir. Jakobenizm bir kulüp olarak politik anlamda kalıcı olamamıştır. Devrim özgürlükçü içeriğinden arınıp mutlakıyet ve savaşın meşrulaştırıcı öğesi haline geldikçe Jakoben kadrolar da bahsi geçen irtifa kaybından nasibini alarak çözülmüşlerdir. Ancak devrimci bir ideal tip olarak Jakobenizm kendisinden sonraki her devrimci kadroyu doğrudan bir şekilde etkileyen büyük bir tarihsel efsaneye dönüşmüş durumdadır. Bu bağlamda makalenin amaçlarından bir tanesi de hareketin tarihsel gerçekliğinin önüne geçmiş mitik öğeleri yapısöküme uğratarak Jakobenizme ve Devrim’i nesnel bir zeminde tartışabilecek tartışma iklimini yaratabilmektir.

Yayınlandığı Kaynak : Düşünen Siyaset
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 2016
  • ISSN : 1302-1419
  • Sayı : 32
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 46206
  • Yayıncı : Lotus Yayın Grubu