Merhaba Misafir

Egemenlik, Şiddet ve Devlet

PDF

Dosya konusunu karakterize eden egemenlik, şiddet ve devlet kavramları aynı zamanda siyaset teorisinin temel tartışma başlıklarına karşılık gelmekte. Klasik öğretinin bahsi geçen kavramlara bakışı oldukça bilinen bir hikayeye karşılık geliyor. Egemenlik devlet ideolojisinin en genel adı. Devlet iktidarındaki süreklilik, mutlaklık, devredilemezlik ve hatta bölünmezlik egemenlik kuramının sınırlarını ortaya koymakta. Şiddet ise egemenlikle devlet arasındaki dolayımı sağlıyor. Devletin şiddet kullanma tekeline doğru kendini mutlaklaştırması aynı zamanda egemenliğin yoğunlaşması gibi bir anlamı içerisinde barındırmakta. Ancak bu sayıdaki bazı çalışmalara ilham veren yeni perspektif de bir benzeri görüldüğü üzere toplumdan farklılaşmış ve işlevleri tanımlanmış bir yönetim aygıtı olarak devlet yerine, toplumsal hayatın içine sızmış ve gündelik ilişkileri kendisine katmak suretiyle işlevleri ve sınırları kestirilemeyen bir devlet anlayışı giderek daha popüler hale gelmekte. Refah devleti sonrası neoliberal dönüşümler eşliğinde suç ve cezanın yeniden ele alınmasında denetim izleklerinin yaygınlaşması, güvenlik olgusunun bir sınır-durum olarak değil gündelik yaşamın rutinliği içerisinde devlete alan açması, hukukun öngördüğü çerçevede sınırlı kalarak değil, her an hukukun sınırlarını muğlaklaştıran “önleyici müdahale” usul ve tekniklerinin çoğalması ve toplumsal hayatın her alanının gözetime açılarak özel ile kamusal arasındaki sınırların belirsizleşmesi gibi olgular devletin yeni baştan teorize edilmesindeki uğraklar olarak göze çarpıyor.

Yayınlandığı Kaynak : Düşünen Siyaset
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 2016
  • ISSN : 1302-1419
  • Sayı : 32
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 46204
  • Yayıncı : Lotus Yayın Grubu