Merhaba Misafir

2000-2016 Yılları Arasında Türkçe Öğretim Programları Alanında Yayımlanan Makale Ve Tezlerin Analizi

PDF

çalışma 2000-2016 yılları arasında Türkçe öğretim programı alanında yayımlanmış makale ve tezlerin yöntem bölümlerinin analizini amaçlamaktadır. Bu amaçla 2000-2016 yılları arasında Türkçe öğretim programı alanında yazılan 35 lisansüstü tez ve 25 makale yayımlandıkları yıl, yazar sayıları, yöntemleri, örneklem özellikleri, veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri, kullanılan kaynak sayıları, araştırma amaçları ve konuları açısından içerik analizine tabi tutulmuştur. Veri toplama aracı olarak Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi ve ULAKBİM Ulusal Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan bulguların sayısal değerleri yüzde / frekans tabloları aracılığıyla sunulmuştur. Verilerin analizi sonucunda 2005 ve 2012 yıllarında Türkçe eğitim programları alanına ilişkin çalışmalarda yoğunlaşma olduğu; makalelerin çoğunlukla tek veya iki yazar tarafından yazıldığı; nitel araştırmaların çalışmalarda ağırlık kazandığı; örneklem grubunun genellikle öğretmenlerden oluştuğu; veri toplama araçlarından en çok dokümanların ve likert tipi anketlerin tercih edildiği; bu verilerin daha çok kestirimsel istatistik ve nitel yöntemlerle analiz edildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca incelenen çalışmaların bir kısmının yöntem bölümüne ilişkin bilgilere çalışmalarda tam ve doğru olarak yer verilmediği görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : TEKE (Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim) Dergisi
  • Yıl : 2016
  • DOI : 10.7884/teke.1743
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2147-0146
  • Sayı : 4
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 46078
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi Yayınları