Merhaba Misafir

Yavaş Şehir Belediye Hizmetlerinde Kentsel Yaşam Kalitesinin İncelenmesi: Seferihisar Örneği

PDF

Yavaş şehir belediye hizmetlerinde kentsel yaşam kalitesine yönelik yapılan bu araştırmada Seferihisar örneği uygulamalı olarak incelenmiştir. Bu araştırmada nicel yöntem kullanılmıştır. Yavaş şehir olma özelliği taşıması ve gözlenebilir olma özelliği nedeniyle Seferihisar İlçesi uygulamanın temelini oluşturmaktadır. Araştırmada ölçekli bir anket kullanılmıştır. Bu anket uygulamasına toplam 480 katılımcı basit rassal yöntem kullanılarak dâhil edilmiştir. Araştırmada kullanılan anket 5’li likert ölçekten oluşmakta olup; katılımcıların “Kentsel Yaşam Kalitesi Beklentleri”nin belirlenmesi ve ölçülmesine yönelik 27’şer sorudan oluşan ve 7 faktör altında değerlendirilen bir ölçüm aracı şeklindedir. Hiçbir katılımcıya ait kimlik ve şahsi tanınmalarına temel oluşturacak bilgi anket formlarında kullanılmamıştır. Araştırmanın amacı belediyeler tarafından uygulanan yavaş şehir kriterlerinin kent sakinlerinin kentsel yaşam kalitesi beklenti ve deneyimleme düzeyinde meydana getirdiği farklılığı ortaya koymak şeklindedir. Araştırma ve uygulama sonunda katılımcılardan elde edilen bulgular SPSS 20 istatistik programı ile analiz edilmiş ve elde edilen sayısal verilere göre yavaş şehir uygulamalarının beklentiyi karşılamamakla birlikte kentsel yaşam kalitesini arttırdığı sonucu elde edilmiştir. Araştırmanın elde edilen sonuçlarına göre literatüre ve diğer bu alanda araştırma yapan araştırmacılara yavaş şehir ve kentsel yaşam kalitesi ile ilgili çalışmalara alan yazında ve sonraki araştırmalarda ölçeğin kullanılması konularında katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi (UHPAD)
  • Yıl : 2016
  • DOI : 10.17369/UHPAD.2016821933
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2148-4764
  • Sayı : 8
  • eISSN : 2148-5666
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 45915
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.