Merhaba Misafir

1992 Cezayir Darbesi: Rekabetçi Otoriter Rejimin Doğuşu

PDF

2011 yılı başında Arap İsyanları, Tunus, Libya ve Mısır’ı sarsarken Cezayir’in bu durumdan neden fazla etkilenmediği sorusu sıkça soruldu. Lakin Tunus, Mısır ve Libya’da yaşananların aynısı olmayan ama pek çok benzerliği olan bir isyan ve ardından gelen demokratikleşme hadisesini, Cezayir 1980’lerin sonunda ve 1990’ların başında yaşamıştı. 1988 yılında vuku bulan ayaklanmanın ardından Cezayir Cumhurbaşkanı Şadli Bin Cedid çok partili rejime geçme kararı almıştı. Ancak 1991 yılında yapılan genel seçimlerin birinci turunun tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen askeri darbenin sebep olduğu gelişmeler bugünün Cezayir’ini şekillendirdi. Günümüz Cezayir’i pek çok kuruluşun faal olduğu canlı bir sivil topluma sahip. Hukukun üstünlüğü ve milli iradenin temsili düşüncesi Cezayir’de bastırılmış değil. Lakin sivil toplum reformcu prensipler etrafında toplanarak etkin bir sekilde karar verme mekanizmalarını etkileyebilecek bir mücadeleyi yürütecek kapasiteye sahip bulunmamakta. Öte yandan 1962-1989 döneminde hâkim olan tek partili otoriter cumhuriyetin 1992 darbesinden sonra seçimli/ rekabetçi otoriteryanizm olarak kategorize edebileceğimiz bir rejime dönüştüğünü görüyoruz. Darbe öncesi ve sonrasında yaşanan gelişmelerin şekillendirdiği bu dönüşüm, 2011 Arap İsyanları’ndan Cezayir’in neden etkilenmediğinin de açıklamasını sunuyor.

Yayınlandığı Kaynak : Ortadoğu Analiz
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 8
  • ISSN : 1308-7541
  • Sayı : 76
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 44901
  • Yayıncı : Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM)