Merhaba Misafir

Apikal Periodontitis-Kardiyovasküler Hastalık

PDF

Periodontolojiden farklı olarak, endodontik infeksiyonların kalp damar sistemi üzerine etkilerinin olduğu tartışması oldukça yenidir ve bu konuda henüz fazla bir araştırma yoktur. Kardiyovasküler hastalığın, risk faktörleri olarak belirlenmiş karmaşık bir etiyolojisi vardır. Genetikle çok yakın ilişkili olmakla beraber, çevresel faktörler ve yaşam şekli de önemli rol oynar. Hastalığın gelişmesindeki biyolojik zemini, düşük düzeyli kronik inflamasyonun hazırlayıcı etkisiyle oluşan ateroskleroz oluşturur. Apikal periodontitis, kuronal çürüğün ilerleyerek kök kanalını da kapsamasıyla oluşan endodontik infeksiyonun ileri dönemde oluşmuş bir sonucudur. Genellikle kronik bir infeksiyondur. Bazı araştırmalar ağızdaki çürük, diş kaybı, periodontal hastalık gibi karmaşık hastalıkların beraber bulunduğu durumlarla kardiyovasküler hastalık arasında olası bir ilişkiden bahsederken, az sayıda çalışma sadece apikal periodontitis ile bağlantı olabileceğine değinmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Dergisi
  • Yıl : 2011
  • Cilt : 25
  • ISSN : 1301-3114
  • Sayı : 5
  • eISSN : 1301-3114
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 44777
  • Yayıncı : ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği