Merhaba Misafir

6518 Sayılı Kanun İle Sınai Mülkiyet Hakları İçin Getirilmiş Olan İstisna Hükmünün Analizi ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

PDF

Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’nin iktisadî kalkınmasını gerçekleştirmesinde katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve ihracatı kaçınılmaz bir ekonomik gerekçe olarak karşımızda durmaktadır. Bunu gerçekleştirmek için Türkiye’nin teknoloji yoğun ürünleri üretmesi gerekmektedir. Türkiye’de teknoloji yoğun ürünlerin üretilebilmesi gerçek kişi ve kurumların Ar-Ge harcamalarına yeterince kaynak ayırması ile mümkün olabilecektir. Buna ilişkin olarak kişilerin yapmaları gerekenler olduğu kadar Devletin de bu konuda önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Ar-Ge yatırımlarının artırılmasında Devletin en önemli görevi, bu alanda çıkarılacak teşvik tedbirleridir. Bu amaçla 6518 sayılı Kanunun 32’nci ve 82’nci maddesi ile gerçek ve tüzel kişiler için sınai mülkiyet haklarında önemli bir istisna hükmü getirilmiştir. Bu makalemizde bu istisna hükmü analiz edilecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Vergi Sorunları Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 37
  • ISSN : 1300-8951
  • Sayı : 308
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 4448
  • Yayıncı : Gelirler Kontrolörleri Derneği