Merhaba Misafir

Ahzab Suresi 37. Ayetiyle İlgili Nüzul Sebebi Rivayetleri Ve İlmi Değeri

PDF

Nüzul sebeplerinin tespiti, rivâyet ilimlerinin ilgi alanına giren, içtihada yer olmayan bir konudur. Nüzul sebeplerinin Kur’an’ı anlamaya yardımcı olan vasfı dikkate alındığında, tespitte gösterilecek gevşekliğin vahim sonuçlara yol açma ihtimali bir gerçektir. Nitekim Ahzâb Suresi 37. ayetiyle ilgili bazı rivâyetler buna dair ilginç bir örnektir. Söz konusu rivâyetler ahlaken düşük bir peygamber ve sahâbe profili çizmekte, ayrıca Peygamber’in istek ve arzularına hizmet eden bir vahiy anlayışı izlenimi vermektedir. Bu yönüyle Müslümanların zihinlerini bulandıracak, art niyetli kimselere de malzeme verecek bir mahiyet arz etmektedir. Bu çalışmamızda söz konusu rivâyetleri belli başlı tefsirlerin nasıl değerlendirdiğine yer verdik. Daha sonra, bu konuda yapılmış çağdaş bir çalışmadan da yararlanarak rivâyetlerin sened tenkidini ve ilmi değerini belirlemeye gayret ettik.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 59
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 4377
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi