Merhaba Misafir

Alışveriş Merkezlerinin Kentsel-Kamusal Mekan Özellikleri/Ankara Örneği

PDF

Kentsel-kamusal mekanlar, kentte yaşayan farklı grupların bir arada olabilecekleri ortamlardır. Bu ortamlar, kentlerin gelişmelerine parelel bir gelişme izlemişlerdir. Kentler ilk kurulduklarında açık alanlarda yoğunlaşan alışveriş eylemi , giderek kapalı alanlarda gerçekleştirilir olmuştur. Günümüzde ise bu eylemin gerçekleştiği alışveriş merkezleri kamusal yaşam açısından özel bir anlam içermeye başlamışlardır. Bu araştırmada alışveriş merkezlerinin kentsel- kamusal mekan özellikleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu değerlendirme için Ankara kenti araştırma alanı olarak seçilmiştir. Son yıllarda açılan alışveriş merkezleri kentin gelişiminde oldukça belirleyici bir rol üstlenmişlerdir. Bu merkezlerin neredeyse tüm kentliler tarafından ziyaret ediliyor olması kentsel-kamusal mekan özelliklerinin gözönüne alınmasını zorunlu kılmıştır. Metin içinde tartışmaya açılacak olan araştırma bulguları bu açıdan oldukça önemlidir. Araştırma, 2000-2002 yılları arasında, Gazi Üniversitesi Araştırma Fon Projeleri kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi University Journal of Science
  • Yıl : 2005
  • Cilt : 18
  • ISSN : 2147-1762
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 43665
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Yayınları