Merhaba Misafir

Çoğulculuk Problemi Ve FETÖ: Olsoncu Bir Analiz

PDF

Türkiye’de 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleşen darbe girişimi iki temel soruyu gündeme getirmiştir. Birincisi dinî bir örgüt nasıl TSK dahil olmak üzere Türkiye’nin en önemli kamusal örgütlerini kontrolü altına alacak şekilde kamusal görevleri ele geçirmiştir. İkincisi devletin tarafsızlığını yok eden ve siyasal sistemi büyük bir istikrarsızlığa sürükleyen bu tür bir örgütlenmenin bir daha yaşanmaması için neler yapılmalıdır? Bu sorulara farklı disiplinlerden verilebilecek çok kapsamlı cevaplar olmakla birlikte, bu makalede Olson’un grup teorisi kullanılarak bu sorular yanıtlanmaktadır. Bireyci ekonomik analizi kollektif eylem probleminin merkezine koyan Olson, FETÖ gibi geniş grupların örgütlenmesinin iki temel şartı olduğunu belirtir. Birincisi geniş grupların seçici müşevvik yaratmalarıdır; ikincisi ise zorunlu üyeliktir. FETÖ ekonomik rantlar aracılığıyla üyelerine seçici müşevvikler yaratmıştır, diğer yandan kamusal gücü kullanarak başka birey ve grupları kendisiyle işbirliğine zorlamıştır. Dolayısıyla mevcut haliyle devletin ekonomik kaynakları kullanması, örgütlü grupların devlete sızmasını teşvik etmektedir. Bu durum Türkiye’deki siyasal mücadeleyi örgütlü gruplar arası bir kaynak paylaşımı mücadelesine çevirerek siyasal çoğulculuğu temelden tehdit etmektedir. Bu çerçevede sadece kültürel çalışmalara dayanılarak, dinî ya da seküler grupların demokratik siyasete katılım problemlerinin anlaşılamayacağı iddia edilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Liberal Düşünce
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 21
  • ISSN : 1300-8781
  • Sayı : 83
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 43411
  • Yayıncı : Liberte Yayınları