Merhaba Misafir

ABD-Körfez İşbirliği Konseyi İlişkilerinde İran Faktörü

PDF

1980’lerden itibaren İran tehdidi çerçevesinde stratejik işbirliğine giden ABD ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), zaman içerisinde bu ülkeye yönelik politikalarında fikir ayrılığına düşmüşlerdir. Washington ile bağları koparmadan, şartlara uygun olarak kendi çıkarlarını gözetmeye çalışan Konsey, İran’ı diplomatik yollarla sisteme dâhil etmeye yönelik bir duruş sergilemektedir. Ancak Konsey ülkelerinin gerek İran gerekse ABD politikalarını etkileme gücü sınırlıdır. Bölgedeki çok boyutlu güvenlik meselelerinin Konsey ülkelerini ABD savunma yeteneklerine bağımlı kıldığı bir dönemde, ABD, KİK ve İran ortak bir zemin oluşturmakta zorlanmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası İlişkiler Dergisi
  • Yıl : 2011
  • Cilt : 8
  • ISSN : 1304-7310
  • Sayı : 31
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 4336
  • Yayıncı : Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği İktisadi İşletmesi