Merhaba Misafir

12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi Sonrası Türkiye’nin Siyasi Yapısı

PDF

Yapısal-işlevselci sosyoloji perspektifinden bakıldığında toplumda altı temel kurum vardır. Her toplumsal kurumun da toplumsal yapı içinde üstlendiği temel işlevler vardır. Bu toplumsal kuramların yerine getirdiği işlevler, toplumsal yapının varlığı ve devamı açısından hayati önem taşır. Toplumsal kurumun temelini, sosyal ilişkiler süreci içinde şekillenen, rol temelli bireysel davranış kalıpları oluşturur. Her kurumun kendine özgü rol örüntüleri ve bu rol örüntülerine yönelik davranış formları, davranış kuralları (gelenek, görenek, yasalar) ile düzenlenir ve biçimlendirilir. Bireyler kurum içindeki konumuna uygun olarak rollerinin gerektirdiği davranışları, belirlenmiş kurallara uygun olarak yerine getirirler. Kurum içinde roller arasında olduğu gibi, toplumsal yapı içinde de kurumlar arasında da bir eşgüdüm ve karşılıklı bağımlılık vardır. Zaten toplumsal yapı, karşılıklı ilişki ve etkileşim içindeki toplumsal kuramlardan oluşur. Siyaset kurumu da, aile, eğitim, ekonomi, din, serbest (boş) zamanları değerlendirme kurumlan gibi 6 temel toplumsal kurumdan bir tanesidir. Bu çalışmada, siyaset sosyolojisinin yöntem ve teknikleri kullanılarak, yapısal-işlevselci bir bakış açısı ile, 1950’den günümüze Türkiye’nin siyasi yapısının incelenmesi hedeflenmiştir. Başka bir anlatımla genel secim sonuçları, önce her dönem ayrı ayrı, sonra da bütüncül bir bakış açısı ile incelenerek, son 56 yıl içinde Türkiye’de siyasi erkin oluşumu, şekillenişi, işleyiş ve değişim düzenlilikleri ile, bu bağlamda Türk toplumunun siyasi yapısının incelenmesi amaçlanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Akademik Bakış
  • Yıl : 2007
  • Cilt : 0
  • ISSN : 1694-528X
  • Sayı : 11
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 43090
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı