Merhaba Misafir

AB Çalışma Yaşamındaki İnsan Haklarına İlişkin Düzenlemelerin Ve Uygulamaların “İnsan Kaynakları” Boyutundan İncelenmesi

PDF

Bu çalışmada, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından kabul edilmiş düzenlemeler bağlamında, çalışma yaşamındaki temel insan hakları ihlalleri incelenmiş ve buna bağlı olarak önerilerde bulunulmuştur. Sonuç olarak, işyerlerindeki çalışma koşullarının, çalışanlar açısından çeşitli hak ihlallerine yol açtığı görülmüştür. Bu ihlallerin, çalışma yaşamını düzenleyici birçok yasal hükmün uygulamada dikkate alınmaması sonucu oluştuğu anlaşılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Akademik Bakış
  • Yıl : 2009
  • Cilt : 0
  • ISSN : 1694-528X
  • Sayı : 17
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42603
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı