Merhaba Misafir

“Arap Edebiyatı” Adlı Makalenin Sadeleştirmesi

PDF

Muallakalar, İslamiyet öncesinde yazılmış Araplara ait şiirlerdir. Bu şiirler Arap Edebiyatının en önemli eserlerindendir. Muallaka “değerli şey” anlamında olup “ılk” kelimesinden türetilmiştir. Muallakalar, Cahiliye döneminde Ukâz gibi panayırlarda okunduğu ve Kâbe duvarına asıldığı rivayet edilmektedir. Muallaka şairleri İmru’ül-Kays, Tarafe, Züheyr, Lebid, Antere, Haris ve ‘Amr b. Külsûm’dur.

Yayınlandığı Kaynak : Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
  • Yıl : 2007
  • Cilt : 11
  • ISSN : 2528–9861
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2528-987X
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42386
  • Yayıncı : Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi